TYT TÜRKÇE

TYT Türkçe Konuları

KONULAR
Sözcükte Anlam
Cümlede Anlam
Paragraf
– Paragrafta Anlatım Teknikleri
– Paragrafta Düşünceyi Geliştirme Yolları
– Paragrafta Yapı
– Paragrafta Konu-Ana Düşünce
– Paragrafta Yardımcı Düşünce
Ses Bilgisi
Yazım Kuralları
Noktalama İşaretleri
Sözcükte Yapı
Sözcük Türleri
– İsimler
– Zamirler
– Sıfatlar
– Zarflar
– Edat – Bağlaç – Ünlem
Fiiller
– Fiilde Anlam (Kip-Kişi-Yapı)
– Ek Fiil
– Fiilimsi
– Fiilde Çatı
Cümlenin Ögeleri
Cümle Türleri
Anlatım Bozukluğu

Güncel TYT Türkçe konuları bu şekildedir. Altta bulunan tablodan hangi konudan hangi yıl ne kadar soru çıkmış görebilirsiniz. Ayrıca bu tabloya göre de çalışmalarınızı şekillendirebilir ve TYT sınavında daha iyi bir başarı elde edebilirsiniz.

TYT Türkçe Soru Dağılımı

SORU DAĞILIMI 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Ses Bilgisi 1 1 3 3 1 1 1 1 1 1
Dil Bilgisi 3 2 3 8 1 1 3 2 5 5 6 5 5
Noktalama İşaretleri 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2
Yazım Kuralları 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2
Anlatım Bozukluğu 1 1 2 1 1 1
Paragraf 26 25 26 22 22 22 22 26 23 20 23 20 20
Cümlede Anlamı 3 3 6 3 7 7 7 6 6 7 7 6 7
Sözcükte Anlamı 4 5 1 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3
SORU SAYISI 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40