7. Sınıf Türkçe

7. Sınıf Türkçe Konuları 

 • 1.DÖNEM
  FİİLLER

  (Fiil Çekim Ekleri – Kip ve Kişi Ekleri – Anlam Kayması – Fiillerin Anlam Özellikleri)
  SÖZCÜKTE ANLAM
  (Çok Anlamlılık (Sözcükler Arası Anlam İlişkisi – Söz Sanatları)
  CÜMLEDE ANLAM
  FİİLDE YAPI – EK FİİLLER
  ZARFLAR
  PARÇADA ANLAM
  (Ana Düşünce- Ana Duygu-Konu-Başlık-Yardımcı Düşünce)
 • 2. DÖNEM
  SÖZ GRUPLARINDA ANLAM
  (Kalıplaşmamış Söz Grupları-Deyimler ve Atasözleri)
  CÜMLEDE ANLAM
  ANLATIM BOZUKLUKLARI
  PARÇADA ANLAM
  (Parça Oluşturma-Parça Tamamlama – Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme Yolları-Anlatıcı-Hikâye Unsurları-Metin Karşılaştırma-Metnin Dil ve Anlatım Özellikleri)
  YAZIM KURALLARI
  NOKTALAMA İŞARETLERİ
  METİN TÜRLERİ

7. Sınıfta İşlenecek Metin Türleri

 • BİLGİLENDİRİCİ METİNLER
  Anı
  Biyografiler, Otobiyografiler
  Blog
  Dilekçe
  Efemera ve Broşür (liste, diyagram, tablo, grafik, kroki,harita, afiş vb. karma içerikli metinler)
  e-posta
  Günlük
  Haber Metni, Reklam
  Kılavuzlar (kullanım kılavuzları, tarifname, talimatnameler vb.)
  Gezi Yazısı
  Makale / Fıkra / Söyleşi /Deneme
  Mektup
  Özlü Sözler (vecize, atasözü, deyim, aforizma, duvar yazıları, motto, döviz vb.)
  Sosyal Medya Mesajları
 • HİKÂYE EDİCİ METİNLER
  Çizgi Roman
  Fabl
  Hikâye
  Karikatür
  Masal / Efsane / Destan
  Mizahi Fıkra
  Roman
  Tiyatro
 • ŞİİR
  Şarkı / Türkü
  Şiir