6. Sınıf Türkçe

6. Sınıf Türkçe Konuları 

 • 1.DÖNEM
  Biçim ve Yapı Bilgisi

  – Kök, Ekler, Ek fiil
  Sözcükte Anlam
  – Gerçek Anlam, Mecaz Anlam, Terim Anlam
  – Eş Anlamlı ve Yakın Anlamlı Kelimeler
  – Zıt (Karşıt) Anlamlı Sözcükler
  – Eş Sesli (Sesteş) Sözcükler
  – Deyimler ve Atasözleri
  Tamlamalar (İsim Tamlaması, Sıfat Tamlaması)
  Cümlede Anlam
  – Neden-Amaç-Sonuç Cümleleri
  – Koşul-Sonuç (Şart-Sonuç) Cümleleri
  – Karşılaştırma Cümleleri
  – Öznel ve Nesnel Yargılı Cümleler
  – Örtülü Anlam
  – Cümlede Anlam İlişkileri (Eş, Yakın ve Zıt Anlamlı Cümleler)
  – Cümle Yorumlama (Cümlenin Konusu, Ana Fikri, Cümleden Çıkarılabilecek Yargılar, Cümle Tamamlama ve Oluşturma)
  Parçada ve Paragrafta Anlam
  – Paragrafın Anlam Yönü (Paragrafta Ana Düşünce, Paragrafta Konu, Başlık, Anahtar Kelimeler, Soru, Olay, Zaman, Yer ve Varlık Kadrosu)
  – Paragrafın Yapı Yönü (Paragrafın Giriş, Gelişme ve Sonuç Bölümleri, Paragraf Oluşturma ve Tamamlama, Paragrafı İkiye Bölme, Paragrafın Akışını Bozan Cümle, Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme)
  Zamirler
  Edat-Bağlaç-Ünlem
  Yazım Kuralları
  – Büyük Harflerin kullanımı, Sayıların Yazımı, Birleşik Kelimelerin Yazımı, Kısaltmaların Yazım kuralları, Bağlaç ve Eklerin Yazım kuralları, Yazımı Karıştırılan Sözcüklerin incelenmesi
  Noktalama İşaretleri
  – Nokta, Virgül, İki Nokta, Noktalı Virgül, Üç Nokta, Soru İşareti, Ünlem İşareti, Tırnak İşareti, Kesme İşareti, Yay Ayraç, Kısa Çizgi, Uzun Çizgi, Eğik Çizgi
  Söz Gruplarında Anlam
 • 2. DÖNEM
  Parçada ve Paragrafta Anlam
  Giriş, Gelişme, Sonuç cümlesi
  Parça Oluşturma ve tamamlama
  Metin Türleri (Bilgilendirici, Hikaye edici, şiir)
  Hikaye Unsurları (Anlatıcı)
  Metin Karşılaştırma
  Metnin Dil ve Anlatım Özellikleri
  Söz Sanatları (Abartma, Kişileştirme, Konuşturma, Benzetme)
  Şiirde Ahenk Unsurları (Ölçü, Uyak, Redif)
  Tablo ve Grafik inceleme
  Görsel yorumlama

6. Sınıfta İşlenecek Metin Türleri

 • BİLGİLENDİRİCİ METİNLER
  Anı
  Blog
  Efemera ve Broşür (liste, diyagram, tablo, grafik, kroki,harita, afiş vb. karma içerikli metinler)
  e-posta
  Haber Metni, Reklam
  Kılavuzlar (kullanım kılavuzları, tarifname, talimatnameler vb.)
  Gezi Yazısı
  Makale / Fıkra / Söyleşi /Deneme
  Mektup
  Özlü Sözler (vecize, atasözü, deyim, aforizma, duvar yazıları, motto, döviz vb.)
  Sosyal Medya Mesajları
 • HİKÂYE EDİCİ METİNLER
  Çizgi Roman
  Fabl
  Hikâye
  Karikatür
  Masal / Efsane / Destan
  Mizahi Fıkra
  Roman
  Tiyatro
 • ŞİİR
  Şarkı / Türkü
  Şiir