Ders Notları

9. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERS NOTLARI

 • 1. ÜNİTE: GİRİŞ
 • 2. ÜNİTE: HİKÂYE
 • 3. ÜNİTE: ŞİİR
 • 4. ÜNİTE: MASAL/FABL
 • 5. ÜNİTE: ROMAN
 • 6. ÜNİTE: TİYATRO
 • 7. ÜNİTE: BİYOGRAFİ/OTOBİYOGRAFİ
 • 8. ÜNİTE: MEKTUP / E-POSTA
 • 9. ÜNİTE: GÜNLÜK/BLOG / BLOG

10. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERS NOTLARI

 • 1.ÜNİTE: GİRİŞ
 • 2.ÜNİTE: HİKAYE
 • 3. ÜNİTE: ŞİİR
 • 4.ÜNİTE DESTAN-EFSANE
 • 5.ÜNİTE ROMAN
 • 6.ÜNİTE TİYATRO
 • 7.ÜNİTE ANI
 • 8.ÜNİTE HABER METNİ
 • 9.ÜNİTE: GEZİ YAZISI

 

11. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERS NOTLARI

 • 1.ÜNİTE: GİRİŞ
 • 2.ÜNİTE: HİKÂYE
 • 3.ÜNİTE: ŞİİR
 • 4.ÜNİTE: MAKALE
 • 5.ÜNİTE: SOHBET VE FIKRA
 • 6.ÜNİTE: ROMAN
 • 7.ÜNİTE: TİYATRO
 • 8.ÜNİTE: ELEŞTİRİ
 • 9.ÜNİTE MÜLAKAT/RÖPORTAJ

12. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERS NOTLARI

 • 1. ÜNİTE: GİRİŞ
 • 2. ÜNİTE: HİKÂYE
 • 3. ÜNİTE: ŞİİR
 • 4. ÜNİTE: ROMAN
 • 5. ÜNİTE: TİYATRO
 • 6. ÜNİTE: DENEME
 • 7. ÜNİTE: SÖYLEV (NUTUK)