Milli Edebiyat Dönemi ve Sanatçıları

MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ (1911-1923) Milli edebiyat hareketini 1911’de Selanik’te çıkarılmaya başlanan Genç Kalemler dergisi etrafında toplanan genç sanatçılar oluşturur. Bu yıllarda devlet siyasi yönden çöküntü içindedir. Memleketi kurtarmak için ortaya çıkmış olan Osmanlıcılık, İslamcılık ve Türkçülük ideolojilerinden Türkçülük fikri seçilerek bunun savunuculuğu yapılır. Ziya Gökalp, Ali Canip Yöntem ve Ömer Seyfettin’in 1911 yılında Selânik’te birlikte […]

Devamını Oku

Fecri Ati Edebiyatı ve Sanatçıları

Fecr-i   Âti Edebiyatı (1909-1912) “Fecr” sözcüğü “şafak vakti, güneş doğmadan önceki vakit” anlamına gelir. “Âti” ise “gelecek” anlamına gelir. “Fecr-i Âti” ise “geleceğin şafağı, yarının ışığı” anlamına gelir. Terim anlam olarak ise bizde bir edebiyat topluluğuna verilen isimdir. Derginin ilk adı Sinay-ı Emel olarak tasarlanmıştır fakat Faik Ali  dergiye  isim olarak ‘’ Fecr-i Âti’’ adını önerince bu ad kabul olmuş ve Sinay-ı Emel(İdeal Zirvesi) adı tasarıda kalmıştır. 1901′de Servetifünûn […]

Devamını Oku

Serveti Fünun Edebiyatı ve Sanatçıları

SERVET-İ FÜNUN (EDEBİYATI-I CEDİDE) EDEBİYATI (1896 – 1901) Servetifünun Edebiyatı Oluşumu Bu dönemde Osmanlı-Rus savaşı bahanesiyle 2. Abdulhamit, Meclis-i Mebusan’ı kapatır. Bu kapatma sonucunda birçok aydın sürgüne gönderilmiştir. Böylelikle jurnalliğin ön plana çıktığı bir dönem olan İstibdat Dönemi başlamıştır. Böylelikle içine kapanan birçok şair, sanat yapma amacına yönelmiştir. Bu baskı sonucunda birçok şairde “yeşil yurt” […]

Devamını Oku

Tanzimat Edebiyatı ve Sanatçıları

Tanzimat Edebiyatının Oluşumu Tanzimat Edebiyatı, edebiyatımızın batı etkisinde gelişen bölümünün ilk dönemlerini kapsar. 3 Kasım 1839 tarihi Osmanlı İmparatorluğu’nun Batı uygarlığı ile olan ilişkilerinde bir dönüm noktası olur. Sadrazam Mustafa Reşit Paşa tarafından ilan edilen Tanzimat Fermanı, Lale Devri’nden bu yana görülen kimi yenileşme hareketlerine büyük bir hız kazandırır. Batı kültürünü tanımak ve bu kültürün değerlerini benimsemek, […]

Devamını Oku

Divan Edebiyatı ve Sanatçıları

 Divan Edebiyatı (13-19. Yüzyıl) Divan edebiyatı, Türklerin İslamiyet’i kabulünden sonra meydana gelen yazılı edebiyattır. Arap ve Fars edebiyatı etkisi altında gelişmiştir. Bu etki, Arapça ve Farsça sözcüklerin Türkçeye girmesinin yanı sıra, bu dillerin anlatım biçimlerinin benimsenmesiyle de kendini gösterir. Bu edebiyata Divan edebiyatı denmesinin sebebi, şairlerin şiirlerini divan denen el yazması kitaplarda toplamış olmalarıdır. Divan […]

Devamını Oku

10. Sınıf Gezi Yazısı

Ünite: Gezi Yazısı 9. ÜNİTE GEZİ YAZISI Gezi Yazısı Dil Bilgisi Konuları:Cümle çeşitleri   Gezi Yazısı Bir gezginin yurt içinde ya da yurt dışında gezip gördüğü yerlerin tarihi ve doğal güzelliklerini, insanların yaşantılarını, adet ve göreneklerini ilgi çekici bir şekilde okuyucuda görme isteği uyandıracak biçimde kaleme alınarak anlatılmasına gezi yazısı denir. Gezi Yazısının Özellikleri Gezi […]

Devamını Oku

10. Sınıf Haber Yazısı Ünitesi

Ünite: Haber Metni 8. ÜNİTE HABER YAZISI Haber Metni Dil Bilgisi Konuları: Cümle çeşitleri   Haber Nedir? Toplumda veya doğada meydana gelen bir olay ya da olgu üzerinde oluşan bilgi ve duyurulardır. Haber Metni Nedir? Olay ve olgular neticesinde oluşan bilgi ve duyuruların gazete, dergi gibi yayın organları ve radyo, televizyon gibi iletişim araçlarıyla halka […]

Devamını Oku

10. Sınıf Anı Ünitesi

Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 7. Ünite: Anı (Hatıra) Ders Notları 7. ÜNİTE ANI Anı:Anıların hikâye ve roman türüne kaynaklık edebileceği belirtilir. Servetifünun Dönemi Türk Edebiyatında Anı Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında Anı Dil Bilgisi Konuları: Cümle çeşitleri, yazım ve imla kuralları.   Anı (Hatıra) Bilim ve sanat dallarında toplum tarafından tanınmış bir kişinin şahit olduğu olay ve […]

Devamını Oku

10. Sınıf Tiyatro Ünitesi

10.Sınıf Edebiyat 6. Ünite Özeti Tiyatro Konu Anlatımı 6. ÜNİTE TİYATRO TİYATRO Tiyatro sahnede, bir seyirci topluluğu önünde, oyuncular tarafından canlandırılmak üzere yazılan edebî türdür. Konusunu günlük yaşamdan alabileceği gibi tarihten, mitolojiden de alabilir. Tiyatro eserinde yer, dekor ve kişilerle ilgili bilgiler perde (bölüm) başlarında yer alır. Oyuncuların sergilemeleri gereken davranışlar yay ayraç içinde verilir. Anlatım, karşılıklı konuşma şeklindedir. Tiyatro […]

Devamını Oku

10. Sınıf Roman Ünitesi

Ünite: Roman 5. ÜNİTE ROMAN (PDF OLARAK İNDİR!) Dünya Edebiyatında Roman Tanzimat Dönemi Türk Edebiyatında Roman Servetifünun Dönemi Türk Edebiyatında Roman Millî Edebiyat Dönemi’nde Roman   DİL BİLGİSİ Cümle Çeşitleri ve Bunların Metindeki İşlevi İmla ve Noktalama Çalışması   ROMAN Roman; yaşanmış ya da yaşanması mümkün olay veya durumların kişi, yer ve zamana bağlı olarak okuyucuda heyecan ve […]

Devamını Oku