Zarflar

ZARF (BELİRTEÇ)   (PDF İNDİR! ZARFLAR) Fiillerden, fiilimsilerden, sıfatlardan veya kendiyle aynı görevdeki kelimelerden (zarflardan) önce gelerek onların durumunu, zamanını, yönünü, miktarını belirten sözcüklere zarf (belirteç) denir. Zarfların Özellikleri: Tek başlarına iken sıfatlar gibi isimden başka bir şey değildir. Zarf oldukları ancak cümlede belli olur. Cümlede genellikle zarf tümleci olarak kullanılır. Çekimsiz kelimelerdir. İsim çekim eki (hâl, iyelik, […]

Devamını Oku

Zamirler

ZAMİR (ADIL)            ZAMİRLER(PDF İndir)  Zamir: İsmin yerini geçici olarak tutabilen, isim gibi kullanılabilen, isim soylu kelimelerle bazı eklere zamir (adıl) denir. Ahmet’ten öğrendim > ondan öğrendim Kitabı gördün mü? > bunu gördün mü? Öğrenciler dışarı çıktı> hepsi/herkes dışarı çıktı. Zamirlerin Özellikleri: İsim soyludur. Bir ya da birden fazla ismin yerini tutarlar. Onları öğrenmek […]

Devamını Oku

Anlatım Bozuklukları

ANLATIM BOZUKLUKLARI Anlatım bozukluklarını genel olarak “Anlamsal” ve “Yapısal” olarak iki başlıkta incelememiz son derece faydalı olacaktır. A) Anlamsal (Anlama Dayalı) Bozukluklar Gereksiz Sözcük Kullanılması Anlamca Çelişen Sözcüklerin Kullanılması Sözcüğün Yanlış Anlamda Kullanılması Sözcüğün Yanlış Yerde Kullanılması Atasözleri ve Deyimlerin Yanlış Anlamda Kullanılması Zamir Eksikliği (Anlam Belirsizliği) Mantık ve Sıralama Yanlışlığı   B) Yapısal (Yapıya […]

Devamını Oku

Paragrafta Anlam

PARAGRAFTA ANLAM PARAGRAF ✓ Paragraf, herhangi bir yazının bir satır başından öteki satır başına kadar olan bölümüne verilen addır. ✓ Kelimeler cümleleri, cümleler paragrafları, paragraflar da yazıları oluşturur. ✓ Bu bakımdan paragraf, bir yazının küçültülmüş bir örneğidir; yapı bakımından bir yazıya benzer. Paragrafın temel özellikleri: ♦ Her paragraf belli bir düşünce etrafında gelişir. ♦ Paragrafın […]

Devamını Oku

İmla Kuralları

(9,10,11 VE 12. SINIFLAR İÇİN) YAZIM (İMLA) KURALLARI (TDK Yazım Kılavuzu’ndan yararlanılmıştır.) Ayrı Yazılan Birleşik Kelimeler:   Etmek, edilmek, eylemek, olmak, olunmak yar­dımcı fiilleriyle kurulan birleşik fiiller, ilk kelimesinde herhangi bir ses düşmesi veya türemesine uğramazsa ayrı yazılır: alt etmek, arz etmek, azat etmek, dans etmek, el etmek, göç etmek, ilan etmek, kabul etmek, kul etmek, […]

Devamını Oku

Noktalama İşaretleri

(9,10,11 VE 12. SINIFLAR) NOKTALAMA  İŞARETLERİ Noktalama işaretleri, okumayı kolaylaştırmak, düşünceleri daha açık ifade etmek, cümleleri doğru aktarmayı sağlamak için kullanılır. Aşağıdaki noktalama işaretleri, Türk Dil Kurumunun güncel yazım kılavuzu esas alınarak hazırlanmıştır. Noktalama işaretlerinin başlıcaları ve kullanıldıkları yerler şunlardır: Nokta ( . ) Virgül ( , ) Noktalı virgül ( ; ) İki nokta […]

Devamını Oku

Cümlede Anlam

CÜMLEDE ANLAM Bir duyguyu, düşünceyi, eylemi anlatan; yargı bildiren söze veya söz grubuna cümle denir. Cümlede Söz Konusu Olanlar Varsayım Tahmin Olasılık Kesinlik Öneri(Tavsiye) Ön Yargı Şaşırma Eşitlik Karşılaştırma Benzetme Nesnellik Öznellik Değerlendirme Eleştiri Üslup(Biçem) İçerik (Konu) Tanım Özgünlük Çıkarım Hayıflanma(Üzülme-Yazıklama) Küçümseme-Azımsama Düşsellik Yakınma İleti(Mesaj)   Cümlede Anlam İlişkileri Anlamca Aynı Olan(Anlamdaş) Cümleler Yakın Anlamlı […]

Devamını Oku

Sözcükte Anlam

SÖZCÜKTE ANLAM Anlam Bakımından Sözcükler Gerçek Anlam Yan Anlam Mecaz Anlam Terim Anlam   Anlam İlişkisi Bakımından Sözcükler Eş Anlamlı Sözcükler Eş Sesli (Sesteş) Sözcükler Zıt Anlamlı Sözcükler Yakın Anlamlı Sözcükler Ad Aktarması (Mecaz-ı Mürsel) Dolaylama Somut ve Soyut Anlam Genel ve Özel Anlamlı Sözcükler Nitel ve Nicel Anlamlı Sözcükler Anlam (Deyim) Aktarması    Söz Öbekleri […]

Devamını Oku