Milli Edebiyat Dönemi ve Sanatçıları

MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ (1911-1923) Milli edebiyat hareketini 1911’de Selanik’te çıkarılmaya başlanan Genç Kalemler dergisi etrafında toplanan genç sanatçılar oluşturur. Bu yıllarda devlet siyasi yönden çöküntü içindedir. Memleketi kurtarmak için ortaya çıkmış olan Osmanlıcılık, İslamcılık ve Türkçülük ideolojilerinden Türkçülük fikri seçilerek bunun savunuculuğu yapılır. Ziya Gökalp, Ali Canip Yöntem ve Ömer Seyfettin’in 1911 yılında Selânik’te birlikte […]

Devamını Oku

Fecri Ati Edebiyatı ve Sanatçıları

Fecr-i   Âti Edebiyatı (1909-1912) “Fecr” sözcüğü “şafak vakti, güneş doğmadan önceki vakit” anlamına gelir. “Âti” ise “gelecek” anlamına gelir. “Fecr-i Âti” ise “geleceğin şafağı, yarının ışığı” anlamına gelir. Terim anlam olarak ise bizde bir edebiyat topluluğuna verilen isimdir. Derginin ilk adı Sinay-ı Emel olarak tasarlanmıştır fakat Faik Ali  dergiye  isim olarak ‘’ Fecr-i Âti’’ adını önerince bu ad kabul olmuş ve Sinay-ı Emel(İdeal Zirvesi) adı tasarıda kalmıştır. 1901′de Servetifünûn […]

Devamını Oku

Serveti Fünun Edebiyatı ve Sanatçıları

SERVET-İ FÜNUN (EDEBİYATI-I CEDİDE) EDEBİYATI (1896 – 1901) Servetifünun Edebiyatı Oluşumu Bu dönemde Osmanlı-Rus savaşı bahanesiyle 2. Abdulhamit, Meclis-i Mebusan’ı kapatır. Bu kapatma sonucunda birçok aydın sürgüne gönderilmiştir. Böylelikle jurnalliğin ön plana çıktığı bir dönem olan İstibdat Dönemi başlamıştır. Böylelikle içine kapanan birçok şair, sanat yapma amacına yönelmiştir. Bu baskı sonucunda birçok şairde “yeşil yurt” […]

Devamını Oku

Tanzimat Edebiyatı ve Sanatçıları

Tanzimat Edebiyatının Oluşumu Tanzimat Edebiyatı, edebiyatımızın batı etkisinde gelişen bölümünün ilk dönemlerini kapsar. 3 Kasım 1839 tarihi Osmanlı İmparatorluğu’nun Batı uygarlığı ile olan ilişkilerinde bir dönüm noktası olur. Sadrazam Mustafa Reşit Paşa tarafından ilan edilen Tanzimat Fermanı, Lale Devri’nden bu yana görülen kimi yenileşme hareketlerine büyük bir hız kazandırır. Batı kültürünü tanımak ve bu kültürün değerlerini benimsemek, […]

Devamını Oku

Divan Edebiyatı ve Sanatçıları

 Divan Edebiyatı (13-19. Yüzyıl) Divan edebiyatı, Türklerin İslamiyet’i kabulünden sonra meydana gelen yazılı edebiyattır. Arap ve Fars edebiyatı etkisi altında gelişmiştir. Bu etki, Arapça ve Farsça sözcüklerin Türkçeye girmesinin yanı sıra, bu dillerin anlatım biçimlerinin benimsenmesiyle de kendini gösterir. Bu edebiyata Divan edebiyatı denmesinin sebebi, şairlerin şiirlerini divan denen el yazması kitaplarda toplamış olmalarıdır. Divan […]

Devamını Oku