Zarflar

ZARF (BELİRTEÇ)   (PDF İNDİR! ZARFLAR) Fiillerden, fiilimsilerden, sıfatlardan veya kendiyle aynı görevdeki kelimelerden (zarflardan) önce gelerek onların durumunu, zamanını, yönünü, miktarını belirten sözcüklere zarf (belirteç) denir. Zarfların Özellikleri: Tek başlarına iken sıfatlar gibi isimden başka bir şey değildir. Zarf oldukları ancak cümlede belli olur. Cümlede genellikle zarf tümleci olarak kullanılır. Çekimsiz kelimelerdir. İsim çekim eki (hâl, iyelik, […]

Devamını Oku

Zamirler

ZAMİR (ADIL)            ZAMİRLER(PDF İndir)  Zamir: İsmin yerini geçici olarak tutabilen, isim gibi kullanılabilen, isim soylu kelimelerle bazı eklere zamir (adıl) denir. Ahmet’ten öğrendim > ondan öğrendim Kitabı gördün mü? > bunu gördün mü? Öğrenciler dışarı çıktı> hepsi/herkes dışarı çıktı. Zamirlerin Özellikleri: İsim soyludur. Bir ya da birden fazla ismin yerini tutarlar. Onları öğrenmek […]

Devamını Oku

9. Sınıf Günlük ve Blog Ünitesi

Günlük (Günce) Kişilerin yaşadığı ya da tanık oldukları olayları tarih belirterek günü gününe yazdıkları yazı türüne günlük denir. Önemli: Divan edebiyatında günlük türündeki eserlere “ruzname” ya da “vakayiname” denilmiştir. Tanzimat edebiyatında ise günlük türüne “jurnal” adı verilmiştir. Günlük türünün özellikleri Öğretici metinler içerisinde yer alıp günü gününe kaleme alınırlar. Yazarın iç dünyasını, yaşadıklarını, tanık olduğu olayları yansıtırlar. […]

Devamını Oku

9. Sınıf Mektup ve e-Posta Ünitesi

Mektup  Yazının bulunmasıyla birlikte kişiler, kurumlar ve kuruluşlar arasında haberleşme amacıyla kullanılan bir tür olarak ortaya çıkmıştır. Bilinen en eski iletişim türlerinden biri olan mektup türünün ilk örnekleri Mısır firavunlarına ve Hititlere aittir. İslamiyet’i yaymak amacıyla Hz. Muhammed’in Mısır, Habeşistan ve Bizans hükümdarlarına gönderdiği mektuplar türün bilinen örneklerindendir. Rönesans’tan sonra Avrupa’da Jean Jacques Rousseau, Voltaire […]

Devamını Oku

9. Sınıf Biyografi ve Otobiyografi Ünitesi

Biyografi (Yaşam öyküsü) Siyaset, bilim, spor, sanat gibi alanında tanınmış insanların hayatını; bilgi, belge ve tanıklara dayanılarak gerçekçi bir şekilde anlatan öğretici metinlere biyografi denir. Biyografinin özellikleri  Öğretici metin türleri içerisinde yer alırlar. Tanınmış insanların yaşamını kanıtlarla okuyucuya aktarırlar. Kişinin değeri, benzerlerinden farklı yönleri anlatılmaya çalışılır. Açık ve sade bir dille yazılan ve dilin göndergesel […]

Devamını Oku

9. Sınıf Tiyatro Ünitesi

ÜNİTE TİYATRO   )Pdf İndir:6. ÜNİTE TİYATRO Tiyatronun Tanımı Tiyatro, yaşamdaki olayları bir seyirci topluluğu karşısında oyucular tarafından canlandırmak üzere yazılan bir edebi metin türüdür. Tiyatro, oyun, piyes, temaşa eseri gibi isimlerle de kullanılabilmektedir. Tiyatro’nun Özellikleri Olaylar oluş halinde olup yazarın ağzından anlatılmaz. Olayın içindeki karakterler tarafından direk söylenir. Tiyatro sadece konuşma ve harekete dayalı bir […]

Devamını Oku

9. Sınıf Roman Ünitesi

SINIF 5. ÜNİTE Roman Roman; yaşanmış ya da yaşanması mümkün olay veya durumların kişi, yer ve zamana bağlı olarak okuyucuda heyecan ve zevk uyandıracak şekilde anlatıldığı uzun edebî türdür. “Roman” kelimesi, Roma İmparatorluğu sınırları içinde yaşayan halk kitlelerinin konuştuğu halk Lâtincesine verilen addır. Sonraları herkesin anlayabilmesi için bu dille yazılan destan ve hikâyelere “roman” adı […]

Devamını Oku

9. Sınıf Masal ve Fabl Ünitesi

9.Sınıf Edebiyat 4. Ünite Özeti Masal ve Fabl Konu Anlatımı MASAL TÜRÜNÜN GENEL ÖZELLİKLERİ Masal; genellikle halkın yarattığı, ağızdan ağıza, kuşaktan kuşağa sürüp gelen, olağanüstü kişilerin başından geçen olağandışı olayları anlatan edebî türdür.   Masallar; olaya dayalı, sanatsal metinlerdir. Genellikle bir tekerleme ile başlar. Masallarda yer ve zaman belirsizdir. Olaylar, hayalî mekânlarda ve belirsiz geçmiş zamanda geçer. […]

Devamını Oku

9. Sınıf Şiir Ünitesi

3. Ünite ŞİİR BİLGİSİ Duygu ve düşünceleri ölçülü ve kafiyeli olarak anlatma yoluna “nazım” denir. “Nazım” sözcüğünün sözlük anlamı “dizmek, düzene koymak”tır. Duygu ve düşüncelerin, insan ruhunda ürpertiler uyandıracak biçimde, ölçülü-ölçüsüz, kafiyeli-kafiyesiz olarak genellikle dizeler hâlinde anlatılan şekline ‘şiir’ Şiirler ilgili birçok tanım yapılmıştır: Ahmet Haşim:“Şiir sıradan bir dil değildir. Şiir düzyazıya çevrilemeyen dildir. Salah Birsel:“Doğrusu […]

Devamını Oku

9. Sınıf Hikaye Ünitesi

2. ÜNİTE HİKÂYE NEDİR? HİKÂYENİN TANIMI! Yaşanmış ya da yaşanabilecek olayların okuyanlarda estetik duygu uyandıracak şekilde ele alındığı kısa sanatsal metinlere hikâye denir. HİKÂYELERİN ÖZELLİKLERİ İnsan yaşamının belli bir bölümü ele alınır. Yer ve zaman kavramı vardır. Olay veya bir durum söz konusudur. Hikâyede amaç; düşündürmek değil, duygulandırmak ya da heyecanlandırmaktır. Gerçek ya da düş ürünü bir […]

Devamını Oku