11. Sınıf Mülakat ve Röportaj Ünitesi

ÜNİTE MÜLAKAT / RÖPORTAJ Mülakat Nedir? Sanatçı, spor adamı, edebiyatçı, bilim adamı, iş adamı gibi alanında başarılı olmuş kişileri tanıtmak ve bu kişilerin önemli olaylar karşısındaki bakış açılarını öğrenmek amacıyla önceden belirlenmiş bir tarihte gerçekleştirilen sorulu cevaplı görüşmelere mülakat denir. Mülakatın Özellikleri Öğretime ve tanıtma anlayışına dayalı sözlü iletişim türlerindendir. Söyleşmeye bağlı anlatım türlerindendir. Gazete ve dergi […]

Devamını Oku

11. Sınıf Eleştiri Ünitesi

ÜNİTE ELEŞTİRİ (TENKİT) Eleştiri (Tenkit) Nedir? Sanat, edebiyat ve düşünce eserlerinin gerçek değerini ortaya koymak amacıyla belirli yöntemler kullanarak inceleyen, bu eserlerin zayıf ve güçlü yönlerini ortaya çıkarmak için yazılan yazı türüne eleştiri (tenkit) denir. Eleştirinin (Tenkitin) Özellikleri Eleştirinin amacı sanat ve edebiyat ürünlerinin değerini ortaya çıkarmaktır. Düşünceye dayalı bir edebi türdür. Eleştiri; sanatçıyı iyiye, doğruya ve […]

Devamını Oku

11. Sınıf Tiyatro Ünitesi

ÜNİTE TİYATRO Tiyatro Nedir? Bir metne dayanma ve sahnelenebilme özellikleriyle hem edebi metinler hem de güzel sanatlar içerisinde yer alan tiyatro; dramatik metinlerin sahnelenmesiyle ortaya çıkan bir türdür. Tiyatronun Türk Edebiyatındaki Gelişimi Tiyatronun asıl yazılma amacı sahnede canlandırmak amacıyladır. Az da olsa, özellikle Abdülhak Hamit Tarhan’ın yazdığı tiyatrolarda olduğu gibi, okunmak için yazılan tiyatrolar da […]

Devamını Oku

11. Sınıf Roman Ünitesi

ÜNİTE ROMAN Roman: İnsanların serüvenlerini anlatan, duygu ve tutkularını çözümleyen, zaman, mekan ve kişi unsurlarına bağlı olarak yazılan kurmaca veya gerçek olaylara dayanan uzun bir edebi türdür. Tanzimat Dönemi’ne kadar Türk edebiyatında roman örneğine rastlanmaz. Bu dönemde romanlar yerine divan şiirinde mesneviler, halk edebiyatı kaynağında ise hikâyeler ve destanlar bu türün yerine kullanılmıştır. Tanzimat edebiyatıyla birlikte […]

Devamını Oku

11. Sınıf Sohbet ve Fıkra Ünitesi

ÜNİTE SOHBET VE FIKRA SOHBET (SÖYLEŞİ)  Bir bilim veya sanat konusunu, okurun üzerinde yazarla sohbet ediyormuşçasına bir izlenim bırakarak anlatan edebiyat türüne sohbet (söyleşi) denir. Sohbet Türünün Özellikleri Yazar, güncel bir konuyu okurla konuşuyormuş gibi samimi ve anlaşılır bir üslupla ele alır. Yazar ele aldığı konuyu derinlemesine girmeden, okurla samimi bir ilişki kurarak anlatır. Sohbet […]

Devamını Oku

11. Sınıf Makale Ünitesi

ÜNİTE MAKALE Bilimsel Metinler  Düşünceye dayalı olan, kurmaca niteliğe sahip olmayan metinlerdir. Makale, eleştiri gibi türler bilimsel metin özelliğine sahiptir. Bu metinlerde dil sade ve anlaşılırdır. Sunulan bilgi ve düşünce doğru ve anlaşılır bir şekilde ortaya konur. Bilimsel metinler; teze dayalı olup bu metinlerde yararlanılan kaynaklar gösterilir. Dil nesnel olarak kullanılır. Özetleme, alıntılama, kaynak gösterme […]

Devamını Oku

11. Sınıf Şiir Ünitesi

SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ŞİİR ÜNİTESİ DERS NOTU   ŞİİR ÜNİTESİ KONULARI   Tanzimat Dönemi Şiiri Servetifünun Şiiri Fecriati Şiiri Millî Edebiyat Dönemi Şiiri Sade Dil ve Heceyle Yazılan Şiir Saf Şiir (Öz Şiir) Manzum Hikâye Cumhuriyet Dönemi’nin İlk Yıllarında Şiir Türkiye Dışındaki Çağdaş Türk Şiiri   TANZİMAT I. DÖNEM ŞİİRİ (1860-1876)   Bu […]

Devamını Oku

11. Sınıf Hikaye Ünitesi

2.ÜNİTE: HİKAYE ÜNİTE KONULARI 1923-1940 Cumhuriyet Dönemi Hikâyesi 1940-1960 Cumhuriyet Dönemi Hikâyesi ➠Toplumcu-Gerçekçi Hikâyeler ➠Bireyin İç Dünyasını Ele Alan Hikâyeler ➠Millî-Dinî Duyarlılıkları Yansıtan Hikâyeler ➠Modernist Hikâyeler   HİKÂYE (ÖYKÜ) Hikâye, yaşanmış ya da yaşanması mümkün olan olayları veya durumları ilgi çekici bir biçimde anlatan kısa yazılardır. Hikâye, insan yaşamının bir bölümünü yer ve zaman kavramına bağlayarak […]

Devamını Oku

11. Sınıf Giriş Ünitesi

Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Notları Giriş Ünitesi EDEBİYAT-TOPLUM İLİŞKİSİ Edebiyat, malzemesi dil olan güzel sanat etkinliğidir. İnsan toplumsal bir varlıktır ve edebiyatın konusu da insandır. Edebi eserler insan ilişkilerine, toplumun duyuş ve düşünüşüne göre şekillenir. Edebi eserlerin bir kısmı, topluma öncülük etmek, onu değiştirip geliştirmek amacını taşır. Yazarlar içinden çıktığı toplumun duyuş ve […]

Devamını Oku