10. Sınıf Gezi Yazısı

Ünite: Gezi Yazısı 9. ÜNİTE GEZİ YAZISI Gezi Yazısı Dil Bilgisi Konuları:Cümle çeşitleri   Gezi Yazısı Bir gezginin yurt içinde ya da yurt dışında gezip gördüğü yerlerin tarihi ve doğal güzelliklerini, insanların yaşantılarını, adet ve göreneklerini ilgi çekici bir şekilde okuyucuda görme isteği uyandıracak biçimde kaleme alınarak anlatılmasına gezi yazısı denir. Gezi Yazısının Özellikleri Gezi […]

Devamını Oku

10. Sınıf Haber Yazısı Ünitesi

Ünite: Haber Metni 8. ÜNİTE HABER YAZISI Haber Metni Dil Bilgisi Konuları: Cümle çeşitleri   Haber Nedir? Toplumda veya doğada meydana gelen bir olay ya da olgu üzerinde oluşan bilgi ve duyurulardır. Haber Metni Nedir? Olay ve olgular neticesinde oluşan bilgi ve duyuruların gazete, dergi gibi yayın organları ve radyo, televizyon gibi iletişim araçlarıyla halka […]

Devamını Oku

10. Sınıf Anı Ünitesi

Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 7. Ünite: Anı (Hatıra) Ders Notları 7. ÜNİTE ANI Anı:Anıların hikâye ve roman türüne kaynaklık edebileceği belirtilir. Servetifünun Dönemi Türk Edebiyatında Anı Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında Anı Dil Bilgisi Konuları: Cümle çeşitleri, yazım ve imla kuralları.   Anı (Hatıra) Bilim ve sanat dallarında toplum tarafından tanınmış bir kişinin şahit olduğu olay ve […]

Devamını Oku

10. Sınıf Tiyatro Ünitesi

10.Sınıf Edebiyat 6. Ünite Özeti Tiyatro Konu Anlatımı 6. ÜNİTE TİYATRO TİYATRO Tiyatro sahnede, bir seyirci topluluğu önünde, oyuncular tarafından canlandırılmak üzere yazılan edebî türdür. Konusunu günlük yaşamdan alabileceği gibi tarihten, mitolojiden de alabilir. Tiyatro eserinde yer, dekor ve kişilerle ilgili bilgiler perde (bölüm) başlarında yer alır. Oyuncuların sergilemeleri gereken davranışlar yay ayraç içinde verilir. Anlatım, karşılıklı konuşma şeklindedir. Tiyatro […]

Devamını Oku

10. Sınıf Roman Ünitesi

Ünite: Roman 5. ÜNİTE ROMAN (PDF OLARAK İNDİR!) Dünya Edebiyatında Roman Tanzimat Dönemi Türk Edebiyatında Roman Servetifünun Dönemi Türk Edebiyatında Roman Millî Edebiyat Dönemi’nde Roman   DİL BİLGİSİ Cümle Çeşitleri ve Bunların Metindeki İşlevi İmla ve Noktalama Çalışması   ROMAN Roman; yaşanmış ya da yaşanması mümkün olay veya durumların kişi, yer ve zamana bağlı olarak okuyucuda heyecan ve […]

Devamını Oku

10. Sınıf Destan ve Efsane Ünitesi

SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 4. ÜNİTE (DESTAN VE EFSANE) DERS NOTU 4. ÜNİTE DESTAN VE EFSANE (PDF OLARAK İNDİR!) DESTAN Milletlerin zihinlerinde derin etki bırakan savaş, kahramanlık, göç, afet, kıtlık gibi olayların etkisiyle söylenmiş, uzun manzum hikâyelerdir. Destanlar, tarihsel olaylara bağlı olmakla beraber, tarih sayılmayan, Türk edebiyatında ozanların “kopuz denen saz eşliğinde söyledikleri, toplumun […]

Devamını Oku

10. Sınıf Şiir Ünitesi

SINIF 3. ÜNİTE ŞİİR 3. ÜNİTE ŞİİR (PDF OLARAK İNDİR!) SÖZLÜ EDEBİYAT (… / 8. yy) Türklerin yazıyı kullanmaya başlamadıkları zamanlardaki edebiyat, mitolojik dönemde oluşmaya başlamıştır. Bu dönemin başlıca ürünleri destan, sav, sagu ve koşuk‘tur. Bunlar anonim özellik taşır. Sözlü edebiyat ürünlerinin gelişip yayılmasında etkili olan üç önemli tören vardır. Bunlar “sığır”, “şölen” ve ‘yuğ” törenleridir. Sığır (Sürgün avı): Düzenlenen […]

Devamını Oku

10. Sınıf Hikaye Ünitesi

2. ÜNİTE HİKAYE (PDF) 2.ÜNİTE HİKAYE HİKÂYE ÜNİTESİ KONULARI Dede Korkut hikâyesi Halk hikâyesi Mesnevi Tanzimat Dönemi hikâyesi Millî Edebiyat Dönemi hikâyesi   HİKÂYE NEDİR? Hikâye, yaşanmış ya da yaşanması mümkün olan olayları veya durumları ilgi çekici bir biçimde anlatan kısa yazılardır. Hikâye, insan yaşamının bir bölümünü yer ve zaman kavramına bağlayarak ele alan düz […]

Devamını Oku

10. Sınıf Giriş Ünitesi

1. ÜNİTE GİRİŞ-PDF ÜNİTE: GİRİŞ KONULARI Edebiyatın tarih ve dinle ilişkisi Türk edebiyatının tarihî dönemleri Türkçenin tarihî gelişimi Türk yazı dilinin tarihi gelişimi Edebiyat ve Tarih Edebiyat, içeriğinde tarihî unsurlar barındıran bir sa­nattır. Yaşanan olaylar, savaşlar, afetler, yenilgiler toplu­mun bir bireyi olan yazarları da etkiler. Yazar duyduğunu, gördüğünü, yaşadıklarını sanatsal bir gerçeklikle yeniden yorumlayarak anlatır. Örneğin […]

Devamını Oku