12. SINIF

12. Sınıf Edebiyat 1. Dönem Konuları

1. Ünite: Giriş

Edebiyat-Felsefe İlişkisi
Edebiyat-Psikoloji İlişkisi
Dilin Tarihi Süreç İçerisindeki Değişimini Etkileyen Sebepler
İlk Örneklerden Günümüze Türkçe’nin Önemli Sözlükleri
Yazım Kuralları
Noktalama İşaretleri

2. Ünite: Hikaye

1960 Sonrası Cumhuriyet Dönemi’nde Hikaye
Küçürek (Minimal) Hikaye
Kelimede Anlam

3. Ünite: Şiir

Cumhuriyet Dönemi Saf Şiir Anlayışı
Cumhuriyet Dönemi Toplumcu Eğilimleri Yansıtan Şiir Anlayışı
Milli Edebiyat Anlayışını Yansıtan Şiir
Garip Akımını Temsil Eden Şiir
İkinci Yeni Şiiri
Dini Değerleri, Geleneğe Duyarlığı ve Metafizik Anlayışı Öne Çıkaran Şiir
1960 Sonrası Toplumcu Eğilimleri Öne Çıkaran Şiir
1980 Sonrası Türk Şiir
Cumhuriyet Sonrası Halk Şiiri

12. Sınıf Edebiyat 2. Dönem Konuları

4. Ünite: Roman

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı (1923-1950 Arası) Türk Romanı
Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı (1950-1980 Arası) Türk Romanı
1980 Sonrası Türk Edebiyatında Roman
Türk Dünyası Edebiyatında Roman
Dünya Edebiyatında Roman
Paragrafta Anlam

5. Ünite: Tiyatro

1950 Sonrası Türk Tiyatrosu

6. Ünite: Deneme

Deneme Nedir?
Dünya Edebiyatında Deneme
Cumhuriyet Dönemi’nde (1923-1960 Arası) Deneme
Cumhuriyet Dönemi’nde (1960 Sonrası) Deneme

7. Ünite: Söylev (Nutuk)

Söylev (Nutuk) Nedir?
Cumhuriyet Dönemi’nde Söylev
İslamiyet’in Kabulünden Önceki Türk Edebiyatında Söylev
İslamiyet Etkisinde Gelişen Türk Edebiyatında Söylev