10. SINIF

10. Sınıf Edebiyat 1. Dönem Konuları 2022-2023

1. Ünite: Giriş

Edebiyat ve Tarih İlişkisi
Edebiyat ve Din İlişkisi
Türk Edebiyatının Tarihi Dönemleri
Türkçenin Tarihi Gelişimi
Yazının Gelişimi

2. Ünite: Hikâye

Dede Korkut Hikayeleri
Halk Hikayeleri
Mesnevi
Tanzimat Dönemi Hikayeleri
Milli Edebiyat Dönemi Hikayeleri

3. Ünite: Şiir

İslamiyetten Önceki Türk Edebiyatı
Koşuk
Sav
Sagu
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı
İlahi
Nefes
Koşma
Mani
Türkü
Gazel
Kaside
Şarkı

4. Ünite: Destan / Efsane

Dünya Edebiyatında Destan
Türk Edebiyatında Destan
İslamiyetten Önceki Türk Edebiyatında Destan
İslamiyetten Sonraki Türk Edebiyatı Destan

10. Sınıf Edebiyat Konuları 2. Dönem

5. Ünite: Roman

Roman
Dünya Edebiyatında Roman
Tanzimat Dönemi Türk Edebiyatında Roman
Serveti Fünun Döneminde Roman
Milli Edebiyat Döneminde Roman

6. Ünite: Tiyatro

Tiyatro
Geleneksel Türk Tiyatrosu
Modern Türk Tiyatrosu

7. Ünite: Anı

Anı
Servetifünun Dönemi Türk Edebiyatında Anı
Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında Anı

8. Ünite: Haber

Haber
Güncel Gazete Haberleri
Dergi Haberler
Genel Ağ Haberleri

9. Ünite: Gezi Yazısı

Gezi Yazısı
Divan Edebiyatında Gezi Yazısı
Cumhuriyet Edebiyatında Gezi Yazısı